Home

Family History تاریخ خانوادگی

Family Genealogy شجره نامه

Family Pictures عکس های خانوادگی

Notable People:

Mirza Mehdi Khan "Etemad-ed-Dowleh" "Monshi-ol-Mamalek" Esterabadi میرزا مهدی خان اعتمادالدوله منشی الممالک استرآبادی

Mirza Abolghassem Khan "Vazir" میرزا ابوالقاسم خان وزیر

Mirza Ahmad Khan "Motazed-Dowleh" Vaziri میرزا احمد خان معتضدالدوله وزیر

Mirza Abdollah Khan "Meshkat-ol-Molk" Vaziri میرزا عبدالله خان مشکوة الملک وزیری

Mirza Ali Jaan میرزا علی جان

Mohandess Mirza Abolghassem Khan "Motazed-Daftar" Vaziri مهندس میرزا ابوالقاسم خان معتضد دفتر وزیری

Dr. Shahrokh Vaziri دکتر شاهرخ وزیری

Azadeh Vaziri آزاده وزیری

Contact تماس

Links پیوندها

صفحات مربوط به خاندان وزیری در کتاب تاریخ کرمانشاهان

خاطرات علی اصغر خان از نقش خانواده وزیری در انقلاب مشروطیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirza Ahmad Khan "Motazed-Dowleh" Vazir

میرزا احمد خان معتضدالدوله وزیر

Mirza Ahmad Khan Motazed-Dowleh Vaziri (1869-1924), son of Mirza Abolqassem Vazir, was the vizier of the province of Kermanshahan and later a Member of Parliament in the First Majles of Persia. He was given the title Motazed-Dowleh by a Qajar king.

He founded the first private school of Kermanshah called Madreseye Mellie Sheraafat (i.e. National Sherafat School), under the direction of Mirza Mohammad Khan Vaziri. In 1905, he founded the firstschool of Law of Kermanshah and appointed Prince Mohammad Bagher Mirza Khosravi as its principal.

He also created the first printing office of Kermanshah called Sheraafat Ahmadi. Furthermore he imported the engines from India, which put Kermanshah at the same level as Tehran, Tabriz and Shiraz. It was one of the first printing offices in Persia. This printing office led to the creation of the first newspaper of Kermanshah in 1906 called Rooznaameye Kermanshah (i.e. the Newspaper of Kermanshah), which was under the direction of Seyyed Hedayatollah Fasih-ol-Motokallemin. The newspaper had modern contents and promoted democratic values and was therefore later forbidden by Salar-ed-Dowleh. He also helped in the development of important books such as Shams o Tagra, Ghassed e Soltani, Divaane Mohammad Bagher Mirza Khosravi, Makhsane Laali, Shabaabe Kermanshahi, Shahnameye Laahooti.

He was one of the great figures in the Iranian Constitutional Revolution. Because of his fight for freedom and democracy against the existing absolute monarchy, his estates were often attacked. When Mohammad Ali Shah sent Salar-ed-Dowleh to Kermanshah to fight against constitutionalists, Vaziri went to Tehran, with Mirza Ali Khan Sartip and other important constitutionalists of Kermanshah to form an alliance with the constitutionalists and liberals of Tehran. Salar-ed-Dowleh closed the printing office and newspaper of Kermanshah but Vaziri didn't accept it and went back from Tehran to open them again. Salar-ed-Dowleh also ordered to murder Motazed-Dowleh's brothers. Most of them were able to go into hiding, but Mirza Ali Khan Vaziri was murdered by a friend of his who betrayed him.

In 1914 during the First World War, there was a famine in Iran and Motazed-Dowleh donated 500 tons of wheat to the people of Kermanshahan, and opened a bakery that would distribute bread to people. He also purchased people's properties for high prices and gave them back to their former owners as a means to help.

Farajollah Motamedi also reported that when he used to have dinner at Motazed-Dowleh's house, Motazed-Dowleh would cry and could not eat properly because he was ashamed of doing it while people were starving.

Thanks to his philanthropic character and his virtues, he was elected to be a member of the first parliament of Persia during its fourth term. The other representatives elected for Kermanshahan were Prince Nosrated-Dowleh Firouz, Fatollah Khan Nassir-ol-Divan and Ali Khan Zangeneh Amir-ol-kol. Motazed-Dowleh was in the Etedal political party and was an ally of Prince Abdol Hossein Farman Farma who actively supported him during the elections.

While in Tehran, he married a second wife who was the first cousin of Anis-ed-Dowleh, Nassereddin Shah Qajar's wife. The marriage was a political act and when he went back to Kermanshah, his first wife prayed to die before her husband saw her and felt ashamed. She died just before he arrived. Motazed-Dowleh died of an infarct in 1923.

His mansion is today classified as a historical monument.

 

میرزا احمد خان معتضدالدوله وزیر٫ فرزند میرزا ابوالقاسم وزیر٫ در سال ۱۲۵۵ شمسی در شهر کرمانشاه چشم بر جهان گشود.
معتضدالدوله در ادامه راه اجداد خود٫ وزیر استان کرمانشاهان بود که در آن زمان استان های کرمانشاه و همدان امروزی را شامل می شد.

وی موٌسس یکی از اولین و پیشرفته ترین مدارس خصوصی استان کرمانشاهان بود که مدرسه ملی شرافت نامیده می شد و توسط میرزا محمد خان وزیری اداره می شد.

در سال ۱۳۲۶ ه.ق (۱۲۸۶ ه.ش)٫ وی عضو انجمن معارف مدرسه حقوق در کرمانشاه با مدیریت مرحوم محمدباقر میرزا خسروی بود.

معتضدالدوله اولین چاپخانه استان کرمانشاهان و یکی از اولین چاپخانه های ایران که چاپخانه شرافت احمدی نام داشت را در سال ۱۲۸۸ تاسیس کرد. این چاپخانه مجهز به حروف سربی و کادر فنی بود که در ایران آن روز کم نظیر بود.
تاسیس این چاپخانه منجر به انتشار اولین روزنامه کرمانشاه (روزنامه کرمانشاه) گردید٫ که در حمایت از آزادی٫ روشنگری٫ و در کل نهضت مشروطه فعالیت می کرد.

میرزا احمد خان نقش مهمی در نهضت مشروطه ایران داشت.

به دلیل مقابله او با استبداد حکومتی و به سبب طرفداری از انقلاب مشروطه٫ املاک و عمارت وی که حاصل بیش از یک قرن زندگی اشرافی بود٫ دستخوش چپاول و غارت گردید.

معتضدالدوله برای ملحق شدن به مشروطه خواهان سراسر کشور از جمله شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما٫ راهی تهران شد. همزمان یکی از عوامل حکومتی ملقب به سالارالدوله برای متوقف کردن چاپخانه شرافت احمدی به کرمانشاه رفت. هنگامی که معنضدالدوله متوجه این خبر شد٫ به کرمانشاه بازگشت و دوباره چاپخانه خود را به راه انداخت.

پس از غارت املاک، سالارالدوله به فکر دستگیری و کشتن برادران معتضدالدوله می‏ افتد که آنها هم به نحوی خود را پنهان میسازند اما یکی از برادران به نام میرزا علی خان وزیری توسط دوست صمیمیش به نام محمد علی گنل به قتل می رسد.

در سال های ۱۳۳۵-۳۶ قمری قحطی و خوشکسالی استان کرمانشاهان را فرا گرفته بود. میرزا احمد خان در آن زمان انبار خود ۱۵۰۰ خروار گندم داشت٫ که تمامی آن را به مردم محترم کرمانشاه که آذوقه نداشتند بخشید.

معتضدالدوله یک نانوایی سنگک داشت که روزی نزدیک به یکصد و پنجاه من آرد که از آن تا دو خروار و پنجاه من نان بدست می آمد و با مهر و حواله رایگان نان آن نانوایی را در بین مردم کرمانشاه پخش می کرد.

در آن زمان که مردم خانه های خود را می فروختند٫‌معتضدالدوله آن ها را با قیمت بالا می خرید و پس می داد به صاحبان قبلیشان برای کمک کردن به آن افراد.

در سال های آخر عمرش به خاطر داشتن شخصیت برجسته و بافضیلت٫ به نمایندگی مجلس شورای ملی توسط مردم این شهر برگزیده شد و سرانجام در زمانی که نمایندگی دوره چهارم مجلس را در سال ۱۳۰۰ شمسی داشت در اثر سکته قلبی در تهران درگذشت و در صحن حضرت عبدالعظیم دفن گردید.

امروزه بقایا منزل ایشان در کرمانشاه در لیست اثار باستانی ملی به ثبت رسیده است.

md

His last position decree:

" Wonderful State of Iran

Ministry of Interior

This decree from the Ministry of Interior appoints Sir Motazed-Dowleh to the position of vice governor of Kermanshahan and gives him 150 tomans which equals 1500 gheran monthly from this date of 1335 (1914) onwards."

Sources

"Vaziri Family" in "Historical Geography and Comprehensive History of Kermanshahan" (Taarikhe Mofasale Kermanshahan), 1994, Mohammad-Ali Soltani

"Political Parties and Secret Societies in Kermanshah", 1999, Mohammad-Ali Soltani

"A History of Journalism in the Persian-Speaking World ", 1998, Nassereddin Parvin

"La Perse d'Aujourd'hui", 1908, Eugène Aubin

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1312862

"History of political events of Kermanshahan", Bakhtardaily

"Motazed-Dowleh, from the creation of the printing office to the foundation of school", 2015, Farzaneh Karami, Hamshahri newspaper

Transcripts of the discussions during the First Parliament of Iran, sessions 4, 8, 9, 31, 39, 42, 44, website about the history of the Iranian Constitutional Revolution

The democratic party and the intervention of Farmanfarma in the 3rd term of the National Parliament, Researches on History, Human sciences department of the University of Tehran

"Role of Kalhor tribe and Salar-ed-Dowleh's revolt"

Motazed-Dowleh's house in the list of historical buildings of Kermanshah, official website of the municipality of Kermanshah

http://kermanshahshenasi.blogfa.com/post-27.aspx

Architectural university project to renovate the house of Motazed-Dowleh

Article about the artists from Kermanshah, mentioning the Kermanshah newspaper

Further correspondence respecting the affairs of Persia, presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty, June 1913

"Letters and documents of Abdol Hossein Farman Farma - 1907-1917, Volume 3", 1987, gathered by Ms. Mansoureh Ettehadieh